Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 7.3.2014

Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 7. mars 2014

Fundurinn var símafundur og hófst hann kl. 11.

Mætt voru: Ólafur Valgeirsson, Ragnhildur Rós Indriðadóttir, Pétur Sörensson og Bára Stefánsdóttir. Ólafur stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Frumvarp um opinber skjalasöfn

Með bréfi frá nefndasviði Alþingis dags. 23. janúar 2014 var héraðsskjalasöfnum og fleiri aðilum sent til umsagnar frumvarp til laga um opinber skjalasöfn (þingskjal 403). Forstöðumaður Héraðsskjalasafns Austfirðinga sendi inn umsögn þann 20. febrúar.

Samband sveitarfélaga á Austurlandi hefur ekki fengið frumvarpið til umsagnar. Á fundinum var samþykkt að senda eftirfarandi ályktun til stjórnar SSA og aðildarsveitarfélaga Héraðsskjalasafns:

Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga beinir því til stjórnar SSA að taka til umfjöllunar stjórnarfrumvarp um opinber skjalasöfn sem mennta- og menningarmálaráðherra lagði fram á Alþingi þann 18.12.2013. Sjá frumvarpið og feril málsins á vef Alþingis: http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=143&mnr=246.

Ennfremur er þess óskað að stjórn SSA taki afstöðu til umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frumvarp (dags. 20.2.2014).

Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga tekur undir viðhorf Sambands íslenskra sveitarfélaga til sjálfsstjórnarréttar sveitarfélaga og bendir á mikilvægi þess að SSA og önnur landshlutasamtök komi að umsögn um lagafrumvarp af þessu tagi. Stjórn Héraðsskjalasafns leggur áherslu á skjalastjórn og skjalavörslu sem mikilvæga þætti í góðri stjórnsýslu, réttindum borgaranna og aðgengi þeirra að skjölum um eigin mál í samræmi við Upplýsingalög nr. 59/1996 og Stjórnsýslulög nr. 37/1993.

Gott aðgengi að upplýsingum og skjölum í nærumhverfinu er mikils virði auk þess sem safnið gegnir mikilvægu og vaxandi menningar- og sögulegu hlutverki fyrir fjórðunginn.

2. Tölvubúnaður og lagnir á skjalasafni

Nýr netþjónn er kominn á safnið og unnið er að uppsetningu hans. Tölvulagnir verða lagfærðar í framhaldinu. Keypt verður nýtt fjölnota tæki (ljósritunarvél/prentari/skanni) þar sem gamla ljósritunarvélin virkar ekki í því netumhverfi sem fylgir nýja netþjóninum.

3. Önnur mál

Engin önnur mál komu fram á fundinum.

Fleira var ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 12:10.

Ólafur B. Valgeirsson [sign]
Ragnhildur Rós Indriðadóttir [sign]
Pétur Sörensson [sign]
Bára Stefánsdóttir [sign]

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022