Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 12.11.2018

Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 12. nóvember 2018

Fundurinn var símafundur og hófst hann kl. 13:00.
Mætt voru: Ólafur Valgeirsson, Ragnhildur Rós Indriðadóttir, Björn Hafþór Guðmundsson og Bára Stefánsdóttir. Ólafur stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Fjárhagsáætlun 2019
Fyrstu drög fjárhagsáætlunar voru send til sveitarfélaga 14. maí 2018. Minnt var á áætlunina 20. ágúst. Enn hefur aðeins borist formlegt svar frá einu sveitarfélagi, Fljótsdalshreppi.
Stjórn samþykkti á fundi 29. október að leggja fyrrnefnda áætlun fyrir aðalfund safnsins þann 19. nóvember. Gert er ráð fyrir að bætt verði við starfsmanni í 1 stöðugildi. Rekstrarframlög verði 34,9 millj. kr. Í ljósi ábendinga um að Fljótsdalshérað muni ekki samþykkja framlagða beiðni verður til samanburðar lagðar fram tölur þar sem gert er ráð fyrir viðbótarstarfsmanni í hálft stöðugildi.
Vegna þess hve svör berast seint frá aðildarsveitarfélögum safnsins verður ekki hægt að senda aðalfundargögn með tveggja vikna fyrirvara eins og kveðið er á um í stofnsamningi. Á aðalfundinum verður því leitað samþykkis fulltrúa á því að fundurinn teljist löglegur þrátt fyrir þessa stöðu.

2. Önnur mál
a. Skjalageymsla við Fagradalsbraut.
Formaður stjórnar og forstöðumaður hafa átt fundi með leigusala vegna aukins raka í húsnæðinu. Húseigandi ætlar að setja upp loftræstingu í geymslurýminu. Mikilvægt er að tekið verði tillit til brunavarna í þeirri framkvæmd.

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 13:50.

Ólafur B. Valgeirsson [sign.]    
Ragnhildur Rós Indriðadóttir [sign.]
Björn Hafþór Guðmundsson [sign.]
Bára Stefánsdóttir [sign.]

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022