Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 30.10.2017

Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 30. október 2017

Fundurinn var símafundur og hófst hann kl. 13:00.
Mætt voru: Ólafur Valgeirsson, Ragnhildur Rós Indriðadóttir, Björn Hafþór Guðmundsson og Bára Stefánsdóttir. Ólafur stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Fjárhagsstaða 2017
Bára gerir grein fyrir stöðu mála. Húsaleiga vegna skjalageymslu verður hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Einnig þarf að breyta húsnæði vegna öryggis- og brunavarna. Gerir ráð fyrir tapi á árinu 2017.
Formanni og forstöðumanni falið að ganga frá húsaleigusamningi og greiðslum v. framkvæmda.

Héraðsskjalasafnið hefur haldið utanum tvo sjóði á sérstökum bankareikningum: Sóknarlýsingarsjóður og Benediktssjóður, samtals um 130 þús. Sjóðum þessum fylgja engar kvaðir.
Stjórn samþykkir að reikningunum verði lokað og fjárhæð færð á aðal bankareikning safnsins.

2. Fjárhagsáætlun 2018
Rekstrarframlög hækka frá áætlun sem var send til sveitarfélaga eftir stjórnarfund í maí. Ástæðan er hærri húsleiga í aukaskjalageymslu. Einnig hækkar mótframlag í Brú lífeyrissjóð úr 11,5% í 16%. Gert er ráð fyrir að rekstrarframlög sveitarfélaga verði 25,6 millj. kr.

3. Ársskýrsla 2016
Skýrslan lögð fram til kynningar. Engar athugasemdir gerðar.

4. Önnur mál
a) Aðalfundur verður á Skriðuklaustri í Fljótsdal fimmtudaginn 23. nóvember kl. 14.
b) Fjárhagsnefnd SSA hefur samþykkt að hækka framlag til Ljósmyndasafns Austurlands á árinu 2018 sbr. greinargerð sem var rædd á stjórnarfundi Héraðsskjalasafns 20. maí og samþykkt aðalfundar SSA 29.-30. september. Stjórn Minjasafns Austurlands samþykkti hækkun á fundi 5. september með fyrirvara um að framlög sveitarfélaga til Minjasafnsins verði eins og fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Stjórnin bendir á að æskilegt væri að skoða að nýju samning um Ljósmyndasafnið.

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 14:00.

Ólafur B. Valgeirsson [sign.]
Ragnhildur Rós Indriðadóttir [sign.]
Björn Hafþór Guðmundsson [sign.]
Bára Stefánsdóttir [sign.]

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022