Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 21.9. 2004

Fundur í stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga haldinn í húsnæði safnsins að Laufskógum nr. 1 á Egilsstöðum 21. september 2004.

Formaður setti fundinn og stjórnaði honum.

1. mál – Fjárhagsáætlun 2005
a) Launamál starfsmanna. Birni Aðalsteinssyni og Magnúsi Stefánssyni var falið á síðasta fundi að gera, tillögu um launamál starfsmanna og leggja fyrir stjórn.

...

Samþykkt var að hin nýju launakjör starfsmanna tækju gildi 1. nóvember næstkomandi og var Birni formanni falið að skrifa undir breyttan starfssamning við forstöðumann.

b) Viðhald húsnæðis.
Lagt er til að sérframlag kr. 900.000 komi til að standa undir hlut safnsins í málningu á safnahúsinu, utanhúss.

c) Geymsluhúsnæði
Forstöðumaður hefur skrifað stjórninni bréf um framtíðargeymsluhúsnæði safnsins en leigutími húsnæðisins á Eiðum rennur út 31. mars 2005. Forstöðumaður hefur áhuga á að skoða möguleika á að leigja nýtt húsnæði sem sniðið yrði frá upphafi að þörfum safnsins.
Forstöðumanni var falið að leita eftir framlengingu á samningi á Eiðum og jafnframt að kanna möguleika á framtíðarlausn skv. bréfi hans frá 25. ágúst sl.

d) Afgreiðsla fjárhagsáætlunar
Framlög sveitarfélaga eru framreiknuð um 3% og verða kr. 11.330.000, einnig er framlag til ljósmyndasafns framreiknað um 3% og verður kr. 402.000 frá báðum aðilum, Héraðsnefnd og Minjasafni. Kostnaður við húseignina er áætlaður kr. 1.350.000 en laun og launatengd gjöld kr. 6.625.000. Tekjuafgangur verður kr. 15.595.
Fjárhagsáætlunin var samþykkt einróma og vísast til hennar í fylgiskjali.

2. Önnur mál
a) Skýrsla Hrafnkels Lárussonar vegna vinnu við Ljósmyndasafn Austurlands. Forstöðumaður lagði skýrsluna fram til kynningar.
b) Aðalfundur fulltrúaráðs
Fundurinn verður haldinn á Berunesi í Berufirði og stefnt að fundartíma um mánaðamótin október-nóvember. Forstöðumanni var falið að finna heppilegan tíma í samráði við formann og fólkið á Berunesi.

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið.

Magnús Stefánsson ritari [sign]
Björn Aðalsteinsson [sign]
Ólafur Valgeirsson [sign]
Jarþrúður Ólafsdóttir [sign]

 

Héraðsskjalasafn AustfirðingaLaufskógum 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471 1417
Tölvupóstur:   heraust@heraust.is

  Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir. Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© 2020 Héraðsskjalasafn Austfirðinga