Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 26.8. 2003

Fundur í stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga haldinn 26. ágúst 2003 í húsnæði safnsins, kl. 18:00-19:30.

Formaður setti fundinn og stjórnaði honum. Hann minntist í upphafi fundar Skúla Magnússonar, stjórnarformanns héraðsskjalasafnsins, en hann lést þann 8. maí sl.


1.         Ársreikningur 2002

Héraðsskjalavörður gerði grein fyrir ársreiknignum og skýrði einstaka liði. Ársreikningurinn var borinn undir atkvæði og samþykktur einróma.


2.         Skýrsla stjórnar

Héraðsskjalavörður lagði fram skýrslu sem hann hafði samið og var hún samþykkt einróma.


3.         Fjárhagsáætlun 2004

Gert er ráð fyrir að heildartekjur verði kr. 12.490.000. Tekjuafgangur er áætlaður kr. 124.027. Samþykkt var einróma að leggja áætlunina fyrir aðildarsveitarfélögin.


4.         Aðalfundur 2003

Samþykkt var að stefna að fundi um mánaðamótin september-október á Vopnafirði. Héraðsskjalavörður ákveður fundartíma endanlega í samráði við stjórnarmenn.


5.         Starfsreglur vegna Rekstrarfélags Laufskóga 1 – „drög“

Lögð voru fram drög að starfsreglum fyrir væntanlegt rekstrarfélag – samin að beiðni forstöðumanna safnanna þriggja. Bjarni Björgvinsson lögfræðingur samdi drögin. Samþykkt var að fela héraðsskjalaverði að senda erindi til Héraðsnefndar Múlasýslna og óska eftir að stofnað verði rekstrarfélag um húseignina á forsendum þessara draga.


6.         Önnur mál

            Stjórnarmenn árituðu ársreikninginn 2002.


Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.


Magnús Stefánsson ritari [sign]

Jarþrúður Ólafsdóttir [sign]

Björn Aðalsteinsson [sign]

Ólafur Valgeirsson [sign]

Smári Geirsson [sign]

Hrafnkell A. Jónsson [sign]

Héraðsskjalasafn AustfirðingaLaufskógum 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471 1417
Tölvupóstur:   heraust@heraust.is

  Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir. Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© 2020 Héraðsskjalasafn Austfirðinga