Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 4.5. 2010

Stjórnarfundur 4. maí kl. 16, haldinn í húsnæði safnsins.

 

Mætt öll stjórn og varastjórn.

Dagskrá
1. Afgreiðsla ársreiknings 2009
Hrafnkell las skoðunarskýrslu KPMG og fundurinn ræddi hana og lýsti almennri ánægju með ársreikninginn.
Megin niðurstöður:
Á rekstrarreikningi er tap 235 þúsund.
Heildareignir 39,1 milljón.
Eigið fé 29,1 milljón og eiginfjárhlutfall 74,3%.
Veltufé frá rekstri samlagsins nam 1,2 milljónum á árinu 2009.
Ársreikningurinn samþykktur einróma.

2. Drög að ársskýrslu
Forstöðumaður kynnti þau, en skýrslunnar verður meir getið við endanlega framlagningu hennar.
Fundurinn lýsti ánægju með glögga og vel fram setta skýrslu (drög).

3. Samningur um Ljósmyndasafn Austurlands
Hann hafði verið kynntur og okkur gafst færi á að leita frekari útskýringa. Að lokinni umræðu var hann borinn upp og samþykktur einróma.

4. Önnur mál
Fyrir fundinum lá bréf forstöðumanns Hrafnkels Lárussonar um styrkbeiðni til stuðnings við fyrirhugað nám hans í safnafræðum við Háskóla Íslands.
Stjórnin samþykkir einróma þessa bón H.L. og lýsir ánægju með þessi áform hans. Kostnaður vegna þessa verði tekinn af liðum á fjárhagsáætlun um námskeið og ferðakostnað. Hrafnkell vék af fundi meðan styrkbeiðni hans var rædd.

Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18.

Ólafur Eggertsson [sign]
Björn Aðalsteinsson [sign]
Páll Baldursson [sign]
Ólafur Valgeirsson [sign]
Sigmar Ingason [sign]
Sævar Sigbjarnarson [sign]
Hrafnkell Lárusson [sign]
Magnús Stefánsson [sign]

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022