Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 14.10. 2010

Stjórnarfundur Héraðsskjalasafnsins 14. október

Fundurinn hófst kl. 12:00 í fundarherbergi Safnahússins. 

Mættir auk forstöðumanns, sjá undirskriftir.

Dagskrá:

1. Fjárhagsstaða safnsins fyrstu 6 mánuði yfirstandandi árs
Hrafnkell fór yfir stöðuna sem er í góðu samræmi við áætlun.

2. Drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2011
Rekstrartekjur alls 20.872 þús
Rekstrargjöld alls  20.794 þús
Fjármagnsliðir alls núllast út eftir breytingu
Heildartölur  78 þús í plús

Umræður urðu m.a. um að taka á leigu skjalageymslu í kjallara Arion banka í stað núverandi húsnæðis að Lyngási 12. Kostnaður hækkar umtalsvert, en aðstaða og öryggissjónarmið stórbatna. Stjórnin er meðmælt húsaleiguliðnum sérstaklega.
Undir þessum dagskrárlið var greint frá horfum varðandi flutning Bókasafns Héraðsbúa af efstu hæð þessa húss. Fyrri áætlanir hafa verið dregnar til baka og ljóst að allt er óljóst á þessari stundu hvenær til fyrirhugaðs flutnings kemur.
Breyting sú var gerð á fjármagnsliðum að innvextir voru hækkaðir í sömu upphæð og útvextir.
Svo breytt var áætlunin samþykkt einróma.

3. Bókun stjórnar SSA dags. 11. september sl. vegna bréfs forstöðumanns
Samþykkt var einróma að svara stjórn SSA og formanni og ritara falið það verk. Samrit skal senda sveitarfélögunum. Nýjar reglur um Bókasafn Halldórs og Önnu Guðnýjar skal senda fyrrnefndum aðilum ásamt greinargerð.

4. Málefni Safnahússins vegna flutnings Bókasafns Héraðsbúa
Felldur inn í 2. lið.

5. Önnur mál
a. Formlega staðfest bréf formanns stjórnar dags. 7. júlí ´10 um greiðslu reikninga frá Regula lögmannsstofu kr. 37.274,-
b. Formaður lagði fram nýjar reglur bókasafns Halldórs og Önnu Guðnýjar sem undirritaðar voru 11. júlí  sl. Ennfremur yfirlýsingu um að niður fellur vangreitt kvaðafé fram til 31. des 2009 – undirritað sama dag.
c. Formanni, varaformanni og forstöðumanni falið að hefja undirbúning fulltrúaráðsfundar er haldinn verður á Fáskrúðsfirði í ár.

Fundargerð lesin – samþykkt.

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 14:40.

Ólafur Eggertsson [sign]
Björn Aðalsteinsson [sign]
Magnús Stefánsson [sign]
Sigmar Ingason [sign]
Hrafnkell Lárusson [sign]
Sævar Sigbjarnarson [sign]

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022