Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Stjórnarfundur 12.9. 2011

Stjórnarfundur Héraðsskjalasafnsins 12. september 2011

Fundurinn var símafundur og hófst hann kl. 11:00.
Fundargerð ritaði Hrafnkell Lárusson.

Mætt voru: Ólafur Sigurðsson, Páll Baldursson, Ragnhildur Rós Indriðadóttir, Pétur Sörensson, Ólafur Valgeirsson og Hrafnkell Lárusson.

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá:

1. Rekstur Héraðsskjalasafnsins á yfirstandandi ári
HL fór yfir helstu atriði rekstraráætlunar safnsins vegna ársins 2011 sem gerð var eftir að tölur vegna reksturs safnsins á fyrri hluta ársins lágu fyrir. Ljóst er að verulegur viðsnúningur verður á rekstrinum frá því sem samþykkt fjárhagsáætlun safnsins fyrir árið 2011 gerði ráð fyrir. Bæði stefnir í að tekjur verði lægri en áætlun gerði ráð fyrir og útgjöld hærri. HL reifaði hugmyndir að sparnaði í rekstrinum.
Málin rædd. Fundarmenn sammála um að lítið svigrúm sé til sparnaðar í rekstri safnsins en ljóst sé að hugsa verði reksturinn upp á nýtt ef framlög sveitarfélaganna til safnsins aukast ekki á næsta ári.

2. Önnur mál
Engin önnur mál.


Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 11:30.

Ólafur Sigurðsson [sign]
Páll Baldursson [sign]
Ragnhildur Rós Indriðadóttir [sign]
Pétur Sörensson [sign]
Ólafur B. Valgeirsson [sign]
Hrafnkell Lárusson [sign]

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022